వర్క్‌షాప్

APEX క్లయింట్ సందర్శన

CO2 ప్లాంట్

మార్కింగ్ మెషిన్ ఫ్యాక్టరీ

చెక్కే యంత్రాల ఫ్యాక్టరీ

ఎడ్జ్ బ్యాండింగ్ మెషిన్ ఫ్యాక్టరీ

ఫైబర్ ఫ్యాక్టరీ

లేజర్ మెషిన్ ఫ్యాక్టరీ

రో డ్రిల్లింగ్ ప్లాంట్

ప్లాంట్‌ను లోడ్ చేయడం మరియు అన్‌లోడ్ చేయడం

నాలుగు యాక్సిస్ ఫ్యాక్టరీ

017

పుష్టేబుల్ సా ఫ్యాక్టరీ

013

వైబ్రేటింగ్ నైఫ్ ఫ్యాక్టరీ